Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter: Piet Dupont  (0637169376)
Secretaris: Henk Hermsen (06-20531155)
Penningmeester:  René Stevens
Ledenadministratie: René Stevens
Lid: Ad Matijsen (0478-511090)
Lid: Rob Boswinkel (0478-640454)