Het bestuur van de Mudhunters bestaat uit een vijftal leden. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er twee leden die aandachtgebieden onder hun hoede hebben als club- en jeugdactiviteiten, contacten met sponsoren en PR.

Elk voorjaar komt de vereniging bijeen in een algemene ledenvergadering waarvoor je via email en een bericht op deze site geïnformeerd wordt. Tijdens deze ALV brengt het bestuur verslag uit van het voorgaande kalenderjaar, maar belangrijker nog, wordt vooruitgekeken en worden plannen gemaakt.

Het bestuur van de Mudhunters ziet er als volgt uit:

– Voorzitter:

Gerrit Michels

– Secretaris:

Toon Martens 

– Penningsmeester/ledenadministratie:

René Stevens

– Lid: 

Ad Matijsen

– Lid: 

Ward Vissers

Naast het bestuur zijn er veel werkgroepen actief binnen de Mudhunters, zoals de werkgroep Eiffel-Weekend, de werkgroep RooijTracks, een werkgroep Route Vaste Route, en een PR-werkgroep. Uiteraard zijn leden en ook nieuwe leden van harte welkom om deel uit te maken van dergelijke werkgroepen.