Bestuur

Bestuursleden

Voorzitter: Piet Dupont  (0478-589880)
Secretaris:  Karin van Broekhoven  (0478-589880)
Penningmeester:  René Stevens
Ledenadministratie: René Stevens
Lid: Ad Matijssen (0478-511090)
Lid: Rob Boswinkel (0478-640454)