Lid worden / Aanmelden

Voor de jeugd zijn er twee instroom momenten. In maart / april en september. Aanmelden kan via Ledenadministratie@mudhunters.nl. Senioren kunnen het hele jaar door lid worden. Voor de contributie hoef je het niet te laten!
Het lidmaatschap van de Mudhunters is altijd incl. lidmaatschap bij de NTFU.
Bij aanmelding tussen 1 september en 31 december is het lidmaatschap bij de NTFU ook voor het daaropvolgende fietsseizoen. Vanwege deze regeling verschilt het inschrijfgeld.

Het inschrijfgeld voor de jeugd (8 – 17 jaar) bedraagt
Bij inschrijving tussen:

01-09-2021 tot 31-12-2022                                                                     € 63,- (restant 2021 en heel 2022)
01-01-2022 tot 31-08-2022                                                                    € 42,- (Contributie 2021)

Het inschrijfgeld voor de senioren (vanaf 18 jaar) bedraagt
Bij inschrijving tussen:

01-09-2021 tot 31-12-2022                                                                    € 78,- (restant 2021 en heel 2022)
01-01-2022 tot 31-08-2022                                                                    € 52,- (Contributie 2021)

Inschrijving als introducé voor maximaal een maand.             Gratis.

Inschrijving als introducé voor jeugd en senioren is voor maximaal een maand.   
Ben je al NTFU-lid? Informeer dan bij René.
Het verschuldigde bedrag kun je overmaken op:
bankrekeningnummer NL18 RABO 0111896991 t.n.v. ATB-vereniging Mudhunters.
Wil je lid worden? Lever dan onderstaande strook in bij René of mail het naar Ledenadministratie@mudhunters.nl
Je kunt hier het aanmeldingsformulier als w
ordbestand MudHun_Inschrijfformulier_Word of als PDF bestand MudHun_Inschrijf_PDF  downloaden.
Stuur het ingevuld naar René Stevens.
Als je nog vragen hebt neem dan gerust contact op met  René. Voor vragen betreffende jeugd bij voorkeur Piet Dupont email: pdupont@tiscali.nl
René Stevens (ledenadministratie en penningmeeester) email: Ledenadministratie@mudhunters.nl