Huishoudelijk reglement

HUISREGLEMENT ATB-VERENIGING MUDHUNTERS VENRAY.

 Artikel 1: Lidmaatschap.

 1. Lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 kalenderjaar en wordt zonder tegenopzegging telkens met 1 jaar verlengd. Het lidmaatschap aangegaan vanaf 1 september in een bepaald jaar, verplicht tot lidmaatschap in het daaropvolgende fietsseizoen.
 2. Contributie wordt tijdens de ALV vastgesteld. Contributie voor het lidmaatschap vanaf 1 september is anderhalf maal de contributie.
 3. Jeugdlidmaatschap gaat over in een gewoon lidmaatschap in het kalender jaar waarin het lid 18 jaar wordt.
 4. Potentiële nieuwe leden kunnen meefietsen met een gratis introducéverzekering. De introducé is dan tijdens een club rit, georganiseerd door de vereniging, verzekerd tegen schade aan de fiets tot een maximum bedrag van € 500, -. Dit kan alleen door aanmelding bij de ledenadministratie en gaat in na bevestiging van inschrijving bij de NTFU. De duur van de introducéverzekering is maximaal 1 maand.

(Eventuele kosten voor toertochten en/of reiskosten zijn altijd voor eigen rekening.)

Artikel 2: Algemeen.

 1. Tot een goede uitrusting behoren minimaal een veilige fiets, goed schoeisel, handschoenen en bril.  Een valhelm is verplicht.
 2. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen materiaal. Goed onderhoud voorkomt veel problemen. Zorg voor eigen reparatiemateriaal om de eerste problemen te verhelpen ( reserveband, pompje, powerlink en gereedschap).
 3. Volg tijdens het fietsen aanwijzingen van trainers of andere begeleiders op.
 4. Blijf zoveel mogelijk bij de groep en waarschuw tijdig wanneer er problemen zijn. Een mobiel met 06-nummers van medefietsers is raadzaam om bij je te hebben.
 5. Ga niet alleen op zoek naar andere fietsers of verloren materialen.
 6. Het bos is van iedereen, houdt rekening met wandelaars en overige gebruikers. Vaste routes zijn uitgepijld en wijk niet af van de route.
 7. Ons motto is: Samen uit samen thuis.

Artikel 3: Vrije training.

 1. Op de zondagochtend en gedurende de zomertijd is er elke dinsdagavond een vrije training. Deze vindt in en om Venray plaats.
 2. Als de groepsgrootte dit toelaat wordt er in verschillende niveaugroepen gefietst.
 3. Vertreklocatie is Sportcentrum LACO (Voorheen de Sprank), Kempweg 76, Venray.

Artikel 4: Toertochten elders.

 1. Toertochten worden zoveel mogelijk in clubverband bezocht, met gezamenlijke vertrektijd.
 2. Vervoer wordt zelf geregeld. Deelname en vervoer kunnen geregeld worden via het weblog.
 3. Voor deelname aan toertochten wordt door de organiserende instantie een inschrijfgeld gevraagd. Het lidmaatschap bij de NFTU geeft recht op een korting bij inschrijving, mits de organisatie onder NFTU vlag organiseert, en je NTFU-pas bij je hebt.
 4. Toertochten rijden we in kleinere niveaugroepen. Blijf in deze groep bij elkaar voor de gezelligheid, veiligheid en eventuele hulp bij problemen.
 5. Regel onderling de te fietsen afstanden. En spreek duidelijk van te voren af met wie je terug gaat.

Artikel 5: Toertochten Venray.

 1. We organiseren elk jaar een toertocht in Venray en genereren daarmee inkomsten voor de vereniging. We hebben daarvoor de hulp nodig van alle seniorleden en doen dus een dringend beroep op elk senior lid om te helpen.
  1.  Alle seniorleden helpen waar mogelijk mee aan de organisatie van de toertocht.
  1.2.  Deelname aan de toertocht door senioren kan alleen als zij zorgen voor minimaal twee vrijwilligers voor de zondag.

Artikel 6: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement geschieden bij besluit van de Algemene ledenvergadering.